Dotacja „Mój Prąd" do 3000,- Prąd ze słońca
1371
page-template-default,page,page-id-1371,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Dotacja „Mój Prąd” do 3000,-

Dofinansowanie fotowoltaiki „Mój Prąd”

 

Pomagamy w wypełnianiu wniosków i kompletowaniu dokumentacji niezbędnych do uzyskania dofinansowania w programie „Mój Prąd” z możliwością zwrotu gotówki do 3000 zł (w zależności od wykonanej instalacji)

 

 


 

 

Kto może skorzystać z programu?

 

Program „Mój Prąd” skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

 

 

O dotację w programie Mój Prąd możesz ubiegać się jeśli:

 

  • Twoja instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej (m.in. posiadasz licznik dwukierunkowy)

 

  • Twoja instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe

 

  • Wydatki poniosłeś od 23 lipca 2019 r. i instalacja nie została zakończona przed tą datą

 

  • Twoja inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej instalacji

 

 


 

 

Etapy uzyskania dofinansowania na fotowoltaikę z programu „Mój Prąd”:

 

 

I. Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej

 

II. Instalacja przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego

 

III. Podpisanie umowy dwustronnej z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej

 

IV. Złożenie wniosku

 

V. Wynik oceny wniosku zostanie wysłany mailem. Wnioski odrzucone można składać ponownie po usunięciu powodu odrzucenia. Aktualny status wniosku możesz sprawdzić online na Mojprad.gov.pl

 

VI. Wypłata dotacji do 3000 zł !

 

 


 

Przykład dotacji „Mój Prąd”

 

Adam, właściciel domu jednorodzinnego, w 2019 roku zapłacił 25.600 zł za zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Złożył wniosek o dotację z programu „Mój Prąd” oraz dostał zwrot części kosztów – 3.000 zł. Rzeczywisty wydatek Adama wynosi zatem 20.600 zł.