Polityka prywatności. - Prąd ze słońca
2615
page-template-default,page,page-id-2615,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive,cookies-not-set

Polityka prywatności.

Klauzula informacyjna RODO dla firmy RBJ Prąd ze Słońca Monika Żurowska

 1. Administrator danych osobowych:

Monika Żurowska

Firma: RBJ Prąd ze Słońca

Adres: ul. Główna 2B, 33-111 Koszyce Małe

NIP: 873 122 1895

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • Zawarcie i realizacja umowy: przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług oferowanych przez firmę RBJ Prąd ze Słońca, w szczególności do:
  • Kontaktu z Panią/Panem w celu ustalenia szczegółów umowy,
  • Wykonania usługi montażu instalacji fotowoltaicznej,
  • Wystawiania faktur i rozliczeń,
  • Zapewnienia obsługi posprzedażowej.
 • Realizacja obowiązków prawnych: przetwarzanie danych może być konieczne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, np. obowiązków podatkowych lub rachunkowych.
 • Marketing bezpośredni: przetwarzanie danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego firmy RBJ Prąd ze Słońca, tj. przedstawiania ofert i informacji o produktach i usługach firmy, wymaga Pani/Pana zgody.
 • Archiwizacja: przetwarzanie danych może być uzasadnione celem archiwizacyjnym, dla zabezpieczenia interesów prawnych administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 • Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
 • Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze;
 • Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażona przez Panią/Pana zgoda (w przypadku marketingu bezpośredniego).

III. Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności z ustawy o rachunkowości i kodeksu cywilnego.

 1. Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych:

W związku z przetwarzaniem przez firmę RBJ Prąd ze Słońca Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • Prawo dostępu do danych: ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do informacji o sposobie ich przetwarzania.
 • Prawo do sprostowania danych: ma Pani/Pan prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe lub nieaktualne.
 • Prawo do usunięcia danych: ma Pani/Pan prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, m.in. w przypadku gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub przetwarzane, lub gdy wycofa Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: ma Pani/Pan prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w określonych sytuacjach, np. gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych lub gdy sprzeciwia się Pani/Pan przetwarzaniu.
 • Prawo do przenoszenia danych: ma Pani/Pan prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanej, powszechnie używanej i nadającej się do odczytu formacie oraz prawo do żądania przekazania tych danych innemu administratorowi.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych: ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingowych.
 1. Realizacja praw:

W celu skorzystania z powyższych praw, prosimy o kontakt z firmą RBJ Prąd ze Słońca:

 • Telefonicznie: 602 671651
 • Mailowo: prad.tarnow@gmail.com
 • Listownie: ul. Główna 2B, 33-111 Koszyce Małe
 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu