Ekologia - Prąd ze słońca
395
post-template-default,single,single-post,postid-395,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Ekologia

Ekologia

Kryzys energetyczny oraz niepewność polityczna w krajach będących głównymi dostawcami surowców energetycznych sprawia, że problematyka bezpieczeństwa energetycznego jest dla wielu przodujących gospodarek światowych najistotniejszym zagadnieniem politycznym i gospodarczym. Aktualne zasoby kopalnianych źródeł surowców energetycznych, którym handluje się na rynku światowym, są ograniczone. Ocenia się, że przy obecnym poziomie dostaw światowe zapasy gazu wystarczą na mniej niż 70 lat. Stąd wniosek, że jego cena będzie rosła w dalszym horyzoncie czasu, przewiduje się, że ponad trzykrotnie w perspektywie roku 2030. Zasoby operatywne węgla kamiennego w istniejących kopalniach, w Polsce, wystarczą maksymalnie na 40 lat.

Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej ze stycznia 2001 r., Polska powinna zmniejszyć emisje zanieczyszczeń o ok. 30%, w związku z tym sytuacja udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym bilansie energetycznym powinna się przedstawiać następująco: 2004 r. – 1,8%, 2010 r. – 7,5%, 2020 r. – 12,0%. Jednym z istotnych elementów strategii rozwoju odnawialnych źródeł energii są ogniwa fotowoltaiczne złożone w zestawy zwane modułami fotowoltaicznymi, dotychczas nie produkowane w Polsce.

Tylko kilku z czołowych producentów fotowoltaiki w tym SCHOTT, SOLARWORLD i SHARP wytwarzają moduły o zbliżonych parametrach. Deficyt podaży tych urządzeń sprawia że nie istnieją negatywne symptomy walki konkurencyjnej. Na rynku polskim nie ma wytwórców tego rodzaju urządzeń, a dostępne moduły są importowane i wskutek tego albo drogie, jeśli posiadają wysoką sprawność np. produkcji niemieckiej lub hiszpańskiej, albo są stosunkowo tanie jeśli maja niską sprawność.

Technologia fotowoltaiczna jest jaskrawym przykładem dbałości o środowisko naturalne w krajach wysoko rozwiniętych. Dużą przepaść między krajami Europy Wschodniej a krajami Europy Zachodniej może zilustrować fakt, że łączna moc elektrowni fotowoltaicznych w Europie Zachodniej wynosi 800, a w krajach Europy Wschodniej – 0,5 MW. Największe elektrownie fotowoltaiczne w Europie zbudowano w Toledo w Hiszpanii o mocy 1 MW, oraz w Serre we Włoszech, o mocy 3,3 MW). Jednocześnie należy podkreślić, że tempo wzrostu nakładów finansowych na badania Europie i rozwój przemysłu fotowoltaicznego w krajach Unii Europejskiej obecnie wynosi 30%, podczas gdy jeszcze 4 lata temu tempo to wynosiło 10-15%. Prognozy na lata 2015 – 2020 zakładają, że 10% całkowitej energii pochodzić będzie z fotowoltaiki. Obecnie najpoważniejszym ograniczeniem w rozwoju tej dziedziny energetyki jest stosunkowo wysoka cena instalacji fotowoltaicznych.

W oparciu o powyższe dane, uzasadnione stają się prognozy, że już w latach 2015-2020 cena prądu elektrycznego z urządzeń fotowoltaicznych zrówna się z ceną prądu elektrycznego z elektrowni konwencjonalnych przy czym koszty ogniw fotowoltaicznych wynosić będzie ok. 1 Euro za Wp.

Analiza koncernu Shell przewiduje, iż od roku 2010, spadać będzie udział surowców tradycyjnych w produkcji energii elektrycznej przy wyraźnym wzroście udziału fotowoltaiki, i energii wiatrowej. Światowa tendencja do zwiększania udziału energii ze źródeł odnawialnych, niestety w Polsce nie znajduje jeszcze odbicia w rzeczywistej działalności gospodarczej i ekonomicznej naszego kraju.

Brak komentarzy

Przepraszamy, lecz komentowanie jest zablokowane.